Nancy Huisman

Freelance communicatieadviseur   & tekstschrijver

| 01-06-2016  Vervolgopdracht Programma Modernisering Kustwacht

Vanaf 1 juni is Nancy Huisman gestart met een vervolgopdracht bij het Programma Modernisering Kustwacht. Na succesvolle afronding van de eerdere opdracht heeft een nieuwe selectieprocedure plaatsgevonden. Hieruit is Nancy wederom als beste kandidaat naar voren gekomen. De looptijd van de vervolgopdracht is tot juli 2016, op dat moment wordt ook het Programma beëindigd. 

Nancy is als interim senior communicatieadviseur verantwoordelijk voor communicatiestrategie, advies en uitvoering rond het complexe verandertraject van de Kustwacht. De Kustwacht - een interdepartementaal samenwerkingsverband van vijf ministeries - staat voor een periode van ingrijpende modernisering. Dit brengt met zich mee dat werk op een andere manier moeten worden opgepakt. Dat vergt van alle betrokkenen inzet, bewustwording en gedragsverandering. Dit is een complex proces, waarbij communicatie van groot belang is.

De vervolgopdracht omvat onder meer: het bepalen van de strategische communicatieprioriteiten, het afstemmen van de communicatiestromen met de betrokken ministeries en diensten, het adviseren van het programmateam over communicatie met stakeholders, het opbouwen van een netwerk met communicatieadviseurs van de betrokken ministeries, het ontwikkelen en produceren van maatwerk communicatiemiddelen voor interactie met diverse doelgroepen, het organiseren van informatie- en consultatiebijeenkomsten en het zorgen voor draagvlak voor de nieuwe manier van werken.