Nancy Huisman

Freelance communicatieadviseur   & tekstschrijver

| 01-08-2017 |  Opdracht Programma modernisering Kustwacht afgerond 

Het programma Modernisering Kustwacht is eind juli succesvol afgerond. Al bij de start van het was bepaald dat het Programma gedurende twee jaar actief zou zijn als buitenboordmotor voor het moderniseringsproces van de Kustwacht.  Op 19 juli 2017 heeft de Raad voor de Kustwacht formeel decharge verleend. Hiermee is ook de opdracht van Nancy Huisman afgerond. 

Bijeenkomst stakeholders

Nancy heeft de laatste periode diverse bijeenkomsten georganiseerd. Zo organiseerde zij op 15 juni een afsluitende bijeenkomst voor stakeholders van het Programma. Onder leiding van een kapitein gingen de deelnemers van de vijf betrokken ministeries samen aan de slag om de nieuwe koers te bepalen, nu het Programma voor anker gaat. 

Kustwacht Community

Vervolgens heeft Nancy voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu de eerste bijeenkomst georganiseerd van de Kustwacht Community. Dit is een interdepartementaal informatieplatform voor (beleids)medewerkers van de Kustwachtpartners. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van kennis, elkaar leren kennen en een kijkje in de keuken. 

Laatste nieuwsbrief

Ook heeft Nancy de laatste nieuwsbrief van het programma geschreven, waarin HID Monique Smeijers alle betrokkenen bedankt voor hun inzet: "Namens het Programma modernisering Kustwacht, wil ik iedereen die zich heeft ingezet voor het moderniseringsproces heel hartelijk bedanken. Ik heb veel waardering voor jullie inbreng, jullie kennis en deskundigheid. Hiermee hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de besluiten die genomen zijn."

de keuken bij I&M.